Dla domu
Oferta dla Pracowników GK PGE

GAZ NA TWOJĄ KORZYŚĆ

Pomyśl ciepło o naszej ofercie!
Skorzystaj z okazji, dzięki której
wysokość rachunków z pewnością
Cię już więcej nie zmrozi.
Gorąco polecamy!

Do końca obowiązywania
oferty zostało jeszcze:
Dni
Godzin
Minut
Sekund
Skorzystaj z oferty

Co zyska Twój dom?

Tętniący życiem dom wiąże się ze sporymi wydatkami. Spraw więc, aby gaz płynął w nim taniej i bezpieczniej, bo od PGE. Dzięki temu możesz ocieplić klimat bez obaw o wysokość domowego budżetu. Pamiętaj, że nasza wyjątkowa oferta skierowana jest wyłącznie do Pracowników Grupy Kapitałowej PGE.

Sprawdź, jakie korzyści dla Twojego domu przyniesie umowa z PGE.
Idealny przepis na oszczędzanie Obniż rachunki za gaz i zyskaj gwarancję cen nawet do końca 2018 roku!
Dopasowane
menu
Wybierz taryfę gazową dopasowaną do Twoich potrzeb.
Najwyższy standard obsługi Zajmiemy się procedurą zmiany sprzedawcy oraz przygotujemy dla Ciebie kompleksową umowę na gaz. Gwarantujemy bezpieczeństwo, komfort i wysoką jakość świadczonych usług.

Oferta dla gospodarstw domowych rozliczanych w grupach taryfowych W1x, W2x, W3x.

Charakterystykę niniejszych Odbiorców przedstawia poniższa Tabela.

Charakterystyka grup taryfowych (według danych Operatora)
Taryfa Średnie zużycie kWh/rok Opis
W1 1 347 Taryfa gazowa W-1 przyznawana jest Odbiorcom korzystającym np. tylko z kuchenki gazowej (jeden odbiornik gazu)
W2 7 457 Taryfa gazowa W-2 dotyczy przede wszystkim Odbiorców korzystających z kuchenki gazowej i piecyka gazowego (dwa odbiorniki gazu)
W3 23 666 Taryfa gazowa W-3 standardowo dotyczy Odbiorców korzystających zarówno z kuchenki gazowej, piecyka gazowego, jak i pieca centralnego ogrzewania (trzy odbiorniki gazu)

Cena za paliwo gazowe*
Cena promocyjna nie uwzględnia rozliczenia podatku akcyzowego, podatek akcyzowy zostanie rozliczony zgodnie z oświadczeniem Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego.

Do ceny wskazanej w Tabeli nr 1 (Wariant 1 i Wariant 2) zostanie naliczona opłata abonamentowa zgodnie z Taryfą PGE Obrót S.A. w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym. Niniejsza Taryfa dostępna jest w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. i na stronie internetowej www.gkpge.pl.

Oferta ważna jest do dnia 30.11.2016 r. PGE Obrót S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu obowiązywania oferty.

Grupa taryfowa Sprzedawcy Grupa taryfowa Operatora WARIANT 1
Okres obowiązywania gwarancji ceny od momentu określonego w umowie, zgodnie z oświadczeniem o akceptacji do 31.12.2017 r.
WARIANT 2
Okres obowiązywania gwarancji ceny od momentu określonego w umowie, zgodnie z oświadczeniem o akceptacji do 31.12.2018 r.
2016-2017 2016-2018
gr netto/kWh gr netto/kWh
W1 W1.1; W1.2;
W2.1; W2.2
8,000*
Cena brutto [gr/kWh]: 9,84
8,800*
Cena brutto [gr/kWh]: 10,824
W3 W3.6; W3.9
8,000*
Cena brutto [gr/kWh]: 9,84
8,800*
Cena brutto [gr/kWh]: 10,824

Porównaj naszą ofertę z ceną Największego Sprzedawcy Gazu w Polsce!*
Porównanie zilustrowano na bazie obowiązującej Taryfy Największego Sprzedawcy Gazu w Polsce a oferty PGE Obrót S.A. „Gazowa oferta pracownicza” ed. 2 cena z Wariantu 1, przy przyjętym zużyciu rocznym (12 m-cy) i grupach taryfowych zaprezentowanych w niniejszej ulotce. Prognoza oszczędności nie dotyczy kosztów dystrybucji gazu i opłaty abonamentowej, akcyzy dla celów opałowych i spalinowych. Porównanie przygotowano na dzień 27.09.2016r.

a) Ilustracja ceny w jednostce [gr netto/kWh]
Taryfa Sprzedawcy
PGE Obrót S.A.
Taryfa Operatora Zestawienie cen z zerową stawką akcyzy
lub uwzględniającą zwolnienie od akcyzy [gr netto/kWh]
Największy Sprzedawca Gazu w Polsce PGE Obrót S.A.
W1 W1.1; W1.2;
W2.1; W2.2
9,830*
Cena brutto [gr/kWh]: 12,091
8,000*
Cena brutto [gr/kWh]: 9,84
W3 W3.6; W3.9
9,830*
Cena brutto [gr/kWh]: 12,091
8,000*
Cena brutto [gr/kWh]: 9,84

Zestawienie cen z zerową stawką akcyzy lub uwzględniającą zwolnienie od akcyzy [gr netto/kWh]

b) Ilustracja ceny w jednostce [zł netto/kWh]
Taryfa Sprzedawcy
PGE Obrót S.A.
Taryfa Operatora Zestawienie cen z zerową stawką akcyzy
lub uwzględniającą zwolnienie od akcyzy [zł netto/kWh]
Największy Sprzedawca Gazu w Polsce PGE Obrót S.A.
W1 W1.1; W1.2;
W2.1; W2.2
0,09830*
Cena brutto [zł/kWh]: 0,120909
0,08000*
Cena brutto [zł/kWh]: 0,09840
W3 W3.6; W3.9
0,09830*
Cena brutto [zł/kWh]: 0,120909
0,08000*
Cena brutto [zł/kWh]: 0,09840

Zestawienie cen z zerową stawką akcyzy lub uwzględniającą zwolnienie od akcyzy [zł netto/kWh]

Ile można zaoszczędzić?

Oszczędności przy zaprezentowanym zużyciu rocznym w porównaniu z Taryfą Największego Sprzedawcy Gazu w Polsce, obowiązującą na dzień 27.09.2016 r., wynoszą:
Taryfa Sprzedawcy
PGE Obrót S.A.
Taryfa Operatora Przykładowe zużycie roczne Oszczędność roczna
(Największy Sprzedawca Gazu
vs aktualna oferta PGE Obrót S.A.)
W1 W1.1; W1.2;
W2.1; W2.2
W1 (dla ≈ 7000 kWh)
≈ 128 zł netto/157 zł brutto
W3 W3.6; W3.9 W3 (dla ≈ 25000 kWh)
≈ 457 zł netto/562 zł brutto

Sprawdź ile mógłbyś zaoszczędzić, gdybyś płacił za gaz według korzystniejszych stawek PGE Obrót S.A. Kliknij tutaj, aby wysłać nam kopie faktur za gaz z ostatnich 12 miesięcy, a my oszacujemy to dla Ciebie.

Jak przystąpić
do oferty?

Pracownicy (Odbiorcy) zainteresowani przystąpieniem do oferty wybierają jedną z poniższych ścieżek kontaktu z PGE Obrót S.A.:
a) wysłanie zgłoszenia poprzez formularz znajdujący się na dole strony lub na adres oferta@gkpge.pl, w tytule wiadomości wpisując
   „Gazowa oferta pracownicza ed. 2” i numer Pracownika, dołączając zeskanowane dokumenty i informacje w postaci:

kompletnie uzupełnionego Oświadczenia o akceptacji Oferty, stanowiącego integralną część Regulaminu oferty,

informacji o okresie wypowiedzenia dotychczasowej umowy i nazwy Sprzedawcy paliwa gazowego,

kopii faktur dotyczących sprzedaży paliwa gazowego z całego sezonu rozliczeniowego (ostatniego roku), typ faktury: rozliczeniowa,

danych z dowodu osobistego (imię i nazwisko, pesel, nr dowodu),

tytułu prawnego do lokalu, bądź oświadczenia o posiadanym tytule prawnym.

lub
b) osobiście - w wybranym Biurze Obsługi Klienta PGE Obrót S.A., przekazując dokumenty i informacje wskazane w punkcie powyżej.


Pracownik Obsługi Klienta PGE Obrót S.A., po otrzymaniu kompletnych informacji wskazanych w punkcie a) i b) niniejszych Wytycznych, przygotuje niezbędne dokumenty do zawarcia umowy z PGE Obrót S.A.
Potrzebne dokumenty możesz pobrać tutaj.

Jak zmienić sprzedawcę?

Podpisanie umowy przez Klienta z PGE Obrót S.A.
Udzielenie Pełnomocnictwa o możliwości zmiany Sprzedawcy w imieniu Klienta.
Wypowiedzenie kompleksowej umowy z poprzednim Sprzedawcą.
Zgodnie z zachowaniem terminu okresu wypowiedzenia.
Wypełniony i podpisany przez uprawionego pracownika PGE formularz PZD – Zmiana Sprzedawcy, zostaje wysłany do Operatora (PSGaz) korespondencyjnie.
Zgłoszenie zmiany sprzedawcy następuje w formie papierowej najpóźniej 21 dni przed planowanym dniem wejścia w życie umowy sprzedaży paliwa gazowego.
Operator (PSGaz) w ciągu 7 dniu kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku PZD – Zmiana Sprzedawcy, przekazuje nowemu sprzedawcy informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie świadczenia usług dystrybucji.
W przypadku braków lub błędów formalnych OSD wzywa nowego sprzedawcę do uzupełnienia braków lub poprawienia błędów w terminie do 5 dni licząc od daty doręczenia wezwania.
Jeżeli weryfikacja jest pozytywna umowa wchodzi w życie zgodnie z wnioskowaną datą jej przyjęcia.
Przypominamy, że dostawa gazu do Twojego domu trwać będzie nieprzerwanie, nawet w trakcie zmiany sprzedawcy.

Nowe przyłączenie

Pierwsza Zmiana Sprzedawcy

Podpisanie umowy przez Klienta z PGE Obrót S.A.
Udzielenie Pełnomocnictwa o możliwości zmiany Sprzedawcy w imieniu Klienta.
Wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę formularz PZD – Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji, zostaje wysłany do Operatora (PSGaz) korespondencyjnie.
Operator (PSGaz) w ciągu 7 dniu kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku PZD Pojedyncze Zlecenie Dystrybucyjne, przekazuje nowemu sprzedawcy informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie świadczenia usług dystrybucji.
W przypadku braków lub błędów formalnych OSD wzywa nowego sprzedawcę do uzupełnienia braków lub poprawienia błędów w terminie do 5 dni licząc od daty doręczenia wezwania.
Jeżeli weryfikacja jest pozytywna umowa wchodzi w życie, PSG montuje gazomierz u Odbiorcy w ustalonym z Odbiorcą terminie.

Chcesz podpisać umowę
lub dowiedzieć się więcej?

Wyślij zgłoszenia poprzez formularz znajdujący się na dole strony lub na adres oferta@gkpge.pl.
Zapraszamy również osobiście do Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A.
Wyszukaj biuro najbliżej Ciebie.

lub kontakt pod specjalny numer PGE Contact Center: 422 222 200.
Załącz pliki wybierając je z dysku lub przeciągnij je tutaj Akceptowane formaty plików: JPG, PNG, ZIP, PDF, DOC
* pola wymagane
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie ofertą.
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Państwem.
Jeśli nie jesteś pracownikiem GK PGE skontaktuj się z PGE Contact Center 422 222 222